Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Druhy výstav a výstavní třídy

 

Oblastní a krajské výstavy:
 
Tyto výstavy jsou organizovány na základě územních regionů naší republiky a obecně patří mezi menší. Jsou přístupné pro všechna plemena uvedená v propozicích. Velmi často se v rámci těchto výstav pořádají výstavy speciální a klubové jednotlivých chovatelských klubů. Lze zde získat ocenění „Vítěz třídy“„Oblastní vítěz“ nebo „Krajský vítěz“.
 
Klubové výstavy:
 
Klubové výstavy jsou pořádány pouze pro určité plemeno nebo plemena sdružená v jednom klubu. Tento klub smí v jednom kalendářním roce pořádat maximálně 2 klubové výstavy se zadáváním titulů CAJC aCAC. Titul Klubový vítěz smí být v daném klubu udělen pouze 1x do roka pro dané plemeno.

 
Speciální výstavy:
 
Speciální výstava se pořádá pouze pro určité plemeno, avšak jen 1x do roka. Pokud chov plemene zastřešuje více chovatelských klubů, v pořádání speciálních výstav se vždy po roce střídají. Zadávají se titulyCAJC, CAC a Vítěz speciální výstavy.

 
Na klubových a speciálních výstavách se každoročně schází největší počty jedinců daného plemene. Mnohdy tyto výstavy bývají spojeny s klubovými schůzemi a s dalšími chovatelskými akcemi např. se svody dorostu a bonitacemi.

 
Národní výstavy (NVP):
 
Národní výstavy jsou přípustné pro všechna plemena uznaná FCI i některá vyjmenovaná dosud neuznaná plemena. Tyto výstavy patří mezi větší akce a v naší republice se jich pořádá hned několik do roka. Zde je možno získat tituly CAJC, CAC a Národní vítěz.

 
Mezinárodní výstavy (MVP):
 
Pro tyto výstavy platí mezinárodní výstavní řád FCI a jsou rovněž pod záštitou FCI pořádány. Jsou rovněž přístupné pro všechna FCI uznaná plemena a v jejich rámci se vystavují i vyjmenovaná dosud neuznaná plemena. Jedná se o velké výstavy a rovněž mají v naší republice velkou tradici. Zadávají se titulyCAJC, CAC a CACIB.

 
Kromě těchto výstav známe ještě další velké prestižní výstavy např. evropské, světové apod. Propozice bývají velmi podobné jako na výstavách mezinárodních.

 
Na každé výstavě jsou pro přihlašované jedince otevírány jednotlivé výstavní třídy. U těchto tříd jsou přesně vymezená kritéria pro možnost se do té či oné třídy přihlásit. Jednak jsou to požadavky na stáří psa a potom splnění určitých podmínek pro zařazení do třídy např. pracovní nebo vítězů (šampionů). Požadavky věkové musí být splněny v den výstavy a ostatní v den podání přihlášky. Mnohdy bývá pro vystavovatele, a to zejména pro ty začínající, velkou otázkou, do které třídy se vlastně přihlásit. Pes totiž v určité době splňuje požadavky pro zařazení hned do několika možných tříd najednou. Tady už se často taktizuje, odhadují se eventuelní šance apod. Pokud má někdo doma více psů, většinou, pokud to lze, je hlásí do tříd různých, aby si navzájem nekonkurovali a měli tak šanci odvézt si co nejvíce titulů. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy. Pokud však nesplňuje podmínky pro třídu, do které jej majitel přihlásil, má pořadatel právo na jeho přeřazení.
 
Třída štěňat:
 
Tuto třídu výstavní řád oficiálně nezná. Někdy bývá otevírána v rámci klubových a speciálních výstav na základě rozhodnutí pořádajícího klubu pro majitele štěňátek. Je přípustná pro psy a feny ve věku od 3 do 6 měsíců.
 
Třída dorostu:
 
Je přípustná pro psy a feny ve věku 6 – 9 měsíců.
 
Třída mladých:
 
Je přípustná pro psy a feny ve věku 9 – 18 měsíců bez ohledu na složené zkoušky či získané tituly.
 
Mezitřída:
 
Je přípustná pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců bez ohledu na složené zkoušky či získané tituly.
 
Tato třída je poměrně nově zařazena a v naší republice otevírána v několika posledních letech.
 
Třída otevřená:
 
Je přípustná pro psy a feny starší 15 měsíců bez ohledu na složené zkoušky či získané tituly. Horní věková hranice není omezena.

 
Třída vítězů:
 
Je přípustná pro psy a feny starší 15 měsíců, horní věková hranice není omezena. Podmínkou pro zařazení do této třídy je uznaný titul Mezinárodní nebo Národní šampion krásy, dále titul Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, který se dokladuje kopií příslušného certifikátu. Tyto tituly musí být získány vkonkurenci dospělých. Tato třída je otevírána na všech typech výstav kromě mezinárodních.
 
Třída šampionů:
 
Je přípustná pro psy a feny starší 15 měsíců, horní věková hranice není omezena. Je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a podmínkou vstupu je uznaný titul Mezinárodní šampion krásy nebo šampion členské země FCI (např. Šampion České republiky). Nutno dokladovat kopií příslušného certifikátu.
 
Třída veteránů:
 
Je přípustná pro psy a feny starší 8 let
 
Třída čestná (mimo konkurenci):
 
Zde je možno vystavit psy a feny bez nároku na ocenění a tituly. Bývá využívána zejména majiteli velmi kvalitních jedinců, kteří již nasbírali všechny možné tituly a které jejich majitelé chtějí ještě předvést (např. potencionálním zájemcům o krytí), ale zbytečně tak nekonkurují ostatním. Někdy bývá uvedena spodní věková hranice 6 let.
 
TOPlist